Jana Pitková

Slovenka roka / poradkyňa pre pozostalých a etnografka / folkloristka

Názov témy:

Smútok ako zdroj

Krátka vizitka:

Som vyštudovaná etnografka a stále pôsobiaca folkloristka, celé roky pracujúca v oblasti kultúry. Vlastná rodinná tragédia ma priviedla k práci s rodinami, čo prišli o jedného, alebo viacerých blízkych členov. V roku 2013 sme spolu s Majkou Demitrovou a Ligou za duševné zdravie založili občianske združenie Kolobeh života, ktoré pomáha rodinám pozostalých vyrovnať sa s ťažkou stratou najbližších. Ako štatutárka riadim prácu združenia, píšem projekty, zháňam donorov, spravujem webovú stránku. Organizujem bezplatné letné tábory pre deti a víkendové pobyty pre mladých ovdovelých rodičov s ich deťmi, dramaterapeutické dielne a ďalšie aktivity združenia. Som certifikovaná poradkyňa pre pozostalých.

Krátky popis o Vašej téme: 

Človek sa v priebehu svojho života musí vyrovnávať s rôznymi stratami. Prichádzame o blízke osoby, lásku, zdravie, mladosť, slobodu či ilúzie… Strata milovaného človeka vždy otrasie našimi istotami. Zmení naše vzťahy k ľuďom i vnímanie seba samých. Potrebujeme úprimne a naplno smútiť, aby sme sa mohli navrátiť do života. Smútime preto, aby po našich životných stratách mohlo znovu prísť niečo nové a čerstvé a mohli sme ďalej žiť. Strata je totiž pozvánka rásť.