Eva Ďurišová

Lektorka kurzov KVET – Krása vedomého tvorenia

Názov Témy: 

SILA prijať aj nepríjemné stránky života

Krátka vizitka:

Moja túžba po poznaní ma pred rokmi doviedla k nádhernej práci na sebe samej. Osobnostný a duchovný rozvoj, ktorému som začala venovať značnú pozornosť sa stal mojou vášňou. Pracovala som na očisťovaní svojho podvedomia, svojej mysle, spoznávala súvislosti, otvárala srdce a odpúšťala. A moja duša sa stále viac oslobodzovala.

Následne som začala pomáhať aj klientom na osobných konzultáciách. Na ich opakované žiadosti som po čase začala robiť prednášky a viesť zážitkové transformačné kurzy.

Všetky moje dlhoročné skúsenosti, vzdelávanie,  praktickú prácu s klientami  a poznanie z toho najdôležitejšieho procesu  – z  hlbokej vedomej práce na sebe  – som vložila do vlastnej techniky ktorú som nazvala KVET.

Na svojich kurzoch inšpirujem ľudí, ako žiť svoj život vedome, ako  usmerňovať tok svojich myšlienok, pracovať s vibračnou frekvenciou pocitov a emócií, pomáham im otvoriť srdce a spoznať vnútorný pokoj.  To spúšťa zmeny v životoch, ktoré sa predtým logickou formou nedali uskutočniť.

www.kvantovetvorenie.sk

Krátky popis o Vašej téme: 

Všetci chceme byť šťastní, zdraví, bohatí, chceme mať šťastné manželstvá, žiť v hojnosti. Ale sme na ceste, ktorá k tomu nevedie. Preto potrebujeme prestať bojovať, potláčať, utekať, obviňovať.

Na to, aby sme sa mohli dostať k SILE, ktorú v sebe nosíme, potrebujeme sa naučiť prijímať všetko, čo život prináša. Nielen to dobré, pekné svetlé, ale naozaj všetko. To znamená aj nepríjemné skúsenosti, nepríjemné emócie, pocity.

Transformovať svoje negatívne pocity, prijímať aj nepríjemné stránky života je zručnosť, ktorá sa dá naučiť,  ako hocičo iné.  Aby sme to dokázali skutočne a do hĺbky, k tomu potrebujeme otvoriť  svoje srdce.  Až vtedy nájdeme  v sebe silu prijať aj nepríjemné a bolestivé stránky života a objavíme radosť, lásku a vnútorný pokoj.