PhDr. Michal Kopčan

PhDr. Michal Kopčan

Názov témy: Kto sme vo svojej podstate? (Aká je naša prirodzená podstata?)

Krátka vizitka:

PhDr. Michal Kopčan je profesionálny mentálny tréner, autor kníh Myseľ šampióna a Model Jasnej Mysle. Michal je zakladateľom a konateľom spoločnosti MK coaching s.r.o. Vo svojej koučingovej praxi nevyužíva žiadne externé techniky, nástroje, kroky, či postupy. Jeho koučing je založený na porozumení princípov, ktoré sa skrývajú za ľudským prežívaním, resp. porozumenie toho kto sme vo svojej prirodzenej podstate. Michal pracuje najmä v oblasti profesionálneho športu. Pracuje s viacerými známymi hokejovými i futbalovými reprezentantmi. Je mentálnym trénerom futbalových klubov: ŠK Slovan Bratislava a FC Slovan Liberec.

Krátky popis o téme:

Žijeme život tak, že sa domnievame, že čím lepší je náš “vonkajší”, materiálny svet, tým lepšie sa budeme cítiť aj vo vnútri. Ale realita je pritom úplne opačná. Každá jedna chvíľa, ktorú zažívame v našom živote je vytváraná z “vnútra-von”.  Ak teda žijeme život spôsobom, že úspech nás privedie ku šťastiu, bohatstvo nám zaručí bezpečnosť, a vonkajšie okolnosti určujú naše prežívanie života, potom sme vystavení všetkým neistotám, pochybnostiam, a strachom, ktoré sa stali takou bežnou súčasťou nášho života, že si ich ani neuvedomujeme.  Ak si však uvedomíme KTO SME VO SVOJEJ PRIRODZENEJ PODSTATE, že naša realita je vytváraná z “vnútra-von”, potom uvidíme to šťastie, ktoré nás privedie k úspechu, bezpečnosť, ktorá nám prinesie bohatstvo a naše myšlienky, ktoré určujú chod nášho života.  Život sa stáva menej nebezpečným miestom a človek je schopný vidieť celú krásu života.

www.mkcoaching.sk
www.yourmentaltrainer.com