Mária Demitrová

 Ambasádorka OZ Kolobeh Života, autorka detských knižiek, študentka psychológie a mama dvoch detí.

Názov témy:
smútok ako zdroj