Erik a Natália Varga

Erik a Natália Varga

Názov témy: Koniec plastom, zelená prírode!

Krátka vizitka:

Sme rodičia dvoch krásnych chlapcov, zakladatelia projektu EatGreen. Sme mladá rodinka plná radosti zo života. Napriek tomu vidíme v spoločnosti veľa problémov a rozhodli sme sa aktívne hľadať riešenia a svojou „troškou“ meniť svet k lepšiemu. Pre nás, naše deti, deti našich detí, aby mohli žiť plnohodnotný život.  Začali sme  sa zaujímať o problematiku jednorázových plastov a jeho dopad na celý ekosystém. Preto by sme chceli poukázať na prírodné alternatívy, ktoré sú kvalitami identické priam lepšie než plasty, na udržateľný životný štýl a všeobecne potrebu znižovania odpadu najmä toho jednorázového. V ďalších fázach nášho projektu chceme ukázať aj iné témy blízke nášmu srdcu ako je zdravý životný štýl, cvičenie, správny mindset a podobne.

 

Krátky popis témy:

V súčasnosti je jednou z často preberaných tém práve problematika plastov, odpadu a prehnaného konzumu v našej spoločnosti. Často si však okrem tvorby odpadu neuvedomujeme vysokú toxicitu plastového odpadu v prírode a jeho dopad na celý ekosystém a spoločnosť. Je potrebné bezmyšlienkovo vytvárať jednorázové plasty? Je to udržateľné pre našu planétu? Na to všetko si odpovieme a predstavíme tiež prírodné riešenia, alternatívy ale aj technologické vychytávky, ktoré môžu dopomôcť k krajšiemu svetu.