Barbora Šedivá

Názov témy:

Byť ako vietor v poli slnečníc

Krátka vizitka o Vás:

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Autizmu sa venujem sedem rokov. Mojou snahou je informovanosť spoločnosti o autizme a búrať mýty, že osoby s poruchami autistického spektra nie sú vzdelávateľné a zaraditelné do spoločnosti. Nechodím v práci v gumenných rukaviciach a bielom plášti, ani neučím malých Rain manov počítať nevyriešiteľné rovnice. Mojím poslaním je približovat sa do emócií a pocitov detí, ktoré chcú a potrebujú našu lasku či porozumenie. Tieto deti  si to však nevedia vypýtať spôsobmi na aké sme zvyknutí. Moja práca  je každodenná „detektivka“, neustále premýšlanie a pátranie prečo sa deti s autizmom správajú pre našu spoločnosť sociálne neprijateľne. Otázka je však, kto je na tej správnej strane.

Krátky popis o Vašej téme:

Priblíženie problematiky autizmu z pohľadu odborného, ako aj z pohľadu láskavého, či ľudského od osoby, ktorá svoju prácu robí s radosťou a  vierou, že okrem pomoci slabším pomôžeme hlavne sami sebe pre vytvorenie lepšej a kvalitnejšej krajiny.