Zuzana Záhradníková

Názov témy:

Buď sám sebou, ostatní sú obsadení.

Krátka vizitka:

Zuzana Záhradníková – certifikovaná kariérová poradkyňa a expertka na kľúčové talenty. Viac ako 15 rokov sa pohybovala v prostredí medzinárodných IT korporácií a viac než 7 rokov zastávala manažérske pozície.  Mnohým ľuďom pomohla dosiahnuť svoje vytúžené zamestnanie. Počas pohovorov a prijímania ľudí do zamestnania si uvedomila, že v škole nás nikto nenaučí identifikovať svoje silné stránky, uvedomiť si, čo nás skutočne baví a aká práca by nás napĺňala. Takisto ako si napísať životopis, ktorý je pozvánkou na pohovor, či pripraviť sa a uspieť na pracovnom pohovore. Jej vášňou sa preto stal mentoring a poradenstvo v oblasti kariéry.

Krátky popis o téme:

Veríte vo svoje vrodené talenty a silné stránky?

Využívate svoj potenciál naplno?

Na interaktívnom workshope sa budeme venovať talentu. Čakajú vás zážitkové cvičenia, kde odhalíme Vaše nadania.

Motto: Keď budeme rozvíjať svoje slabé stránky, budeme priemerní, ale keď budeme rozvíjať tie silné stránky, staneme sa jedinečnými.