Slávka Virčíková

Slávka Virčíková

Názov témy: Kvapka vône pre zdravie a pocit šťastia

Krátka vizitka:

Vyše 20 rokov sa venujem diagnosticko -terapeutickej práci.Na základe klasickej medicíny i tradičnej čínskej medicíny za pomoci numerológie,metafyziky a ďalších odborov komplexne analyzujem problémy človeka z hľadiska fyzického ale aj psychicko-emočného. Navrhujem terapeutické postupy šité na mieru konkrétnemu klientovi.

Krátky popis o téme:

Téma sa dotkne skúseností našich starých a prastarých mám ako aj hlbokej histórie vo využívaní ušľachtilých darov Zeme-flóry a esenciálnych olejov – pri skvalitňovaní bežného života i riešení rôznych problémov.