Monika Zovčáková

Názov témy:

Precítenie jógy v plnej sile

Krátka vizitka: 

Zakladateľka Yoga Studio Trenčín. Už od detstva som sa pozerala na svet a vnímala  ho inými očami. Duchovný svet a jeho rozmer boli vždy všadeprítomné. Joga a jej mystika sa stala mojou súčasťou.  Absolvovala som niekoľko kurzov a workshopov  na Slovensku, Čechách a v Indii. Milujem stoj na hlave, prírodu, hudbu, knihy, slová múdrosti, meditáciu, vedomé dýchanie, humor, poobedné zdriemnutie, cestovanie,  jazdu na scootri… jednoducho užívať si život taký aký je.

Krátky popis témy:

Uvedomenie si seba samého skrz fyzický, dychový až meditatívny aspekt jogy. Sprítomniť sa, obrátiť vedomie do svojho vnútra a precítiť  vnútornú emóciu nech je akákoľvek.