Mgr. Milan Choma

Učiteľ na dôchodku, publicista, spisovateľ, popularizátor  významných osobnosti vedy , techniky a pedagogiky na Slovensku

Názov témy:

Významní priekopníci vedy a techniky na Slovensku: J. M. Petzval, Dr. Béla (Vojtech) Alexander a Aurel Stodola

Krátka vizitka:

propagátor a popularizátor  významných osobností vedy ,techniky a pedagogiky formou dramatických audiovizuálnych pásiem, tatranských spomienkových večerov, pôct, výstav, rôznych dokumentárnych technológii, zborníkov z konferencií, prednášok, organizátor a inicátor odhaľovania pamätných tabúľ a pamätníkov  v Kežmarku a  okolí.

Knižná tvorba:

J.M.Petzval a jeho brat O.B.Petzval, významní matematici zo Spišskej Belej

Dr. B. Alexander a jeho poézia

Baláž, národný a duchovný buditeľ slovenských kalvínov

Legendy a básničky spod Vihorlatu

 autor dramatických pásiem o slovenských vedcoch, priekopníkoch zo Spiša, Liptova a Gemera

Ocenenia:

Uverejnenie  v Encyklopédii osobnosti Slovenskej a Českej republiky (An Oxford Encyklopedia Publikation) v r. 2017

 

Krátky popis o téme:  

Prezentácia významných priekopníkov vedy a techniky na Slovensku: J. M. Petzval, Dr. Béla (Vojtech) Alexander a Aurel Stodola