Martina Penxova

Názov Témy:

„Postoj chvíľu – nadýchni sa života“

Krátka vizitka:

Tina Penxová majiteľka DeepEn – centra zdravého dýchania a vnútornej rovnováhy. Milujem prácu s ľuďmi. Mojím poslaním je umožniť každému
človeku žiť naplnený a zdravý život… Učím ľudí zdravo dýchať i to, ako si udržať zdravé držanie tela, či pokojnú myseľ. K téme zdravého dýchania ma
priniesla vlastná potreba „nadýchnuť sa dosýtosti“. Ako dieťa som bola liečená na bronchiálnu astmu, v neskoršom veku som prešla skúsenosťou
panických záchvatov. Vďaka dychovým cvičeniam som dokázala prekonať astmu, vnútornú nerovnováhu a naučila som sa zvládať stres i zvýšiť si výkonnosť.

Krátky popis o Vašej téme: 

“Postoj chvíľu – nadýchni sa života je motto, ktorým sa DeepEn riadi a ukrýva v sebe veľkú silu. Sám život začína nádychom. V dnešnej dobe často vnímame dýchanie ako automatickú funkciu tela, ktorú si za bežných okolností ani neuvedomujeme. Rada vám túto k životu potrebnú funkciu ukážem v úplne inom svetle. Už nikdy viac nebudete dýchanie brať len ako samozrejmosť, ale budete ho vnímať ako nový zmysel svojho života. Naučíte sa vedome pracovať so svojím dychom, čo vám pomôže zvládnuť akékoľvek životné situácie oveľa ľahšie. Nadýchnite sa života a naučte sa odbúrať každodenný stres.